Kontext©

Bulletin sekce rodinných terapeutů, který vydával v letech 1985-1995 MUDr. Petr Boš se spolupracovníky byl cenným zdrojem znalostí rodinných terapeutů. Všichni zájemci o studium této dnes již rozsáhlé oblasti vědění se mohou na našich stránkách dostat k původním číslům. Bulletin  byl vydáván většinou 4x ročně, tištěn byl na cyklostilu, kontrolován cenzurou, jak bylo tehdy zvykem. Proto skenování byla jediná možnost, jak dát jednotlivá čísla dnešním čtenářům k dispozici. K čemu je to, v dnešní době, kdy včerejšek je již prehistorií, dobré? No třeba k tomu, abychom nevymýšleli něco, co už dávno někdo promyslel a popsal.

Zde je možno si stáhnout jednotlivá čísla a případně si je vytisknout.↓ Zajímavější však pro čtenáře bude jistě přehled o obsahu jednotlivých čísel, nebo řazení podle autorů.

Kontext X 3 1994 Kontext X 2 1994 Kontext X 1 1994 Kontext VIII 4 1992 Kontext VIII 3 1992 Kontext VIII 2 1992 Kontext VIII 1 1992 Kontext VII 4 1991 Kontext VII 3 1991 Kontext VII 2 1991 Kontext VII 1 1991 Kontext VI 3 1990 Kontext VI 2 1990 Kontext V 3 1989 Kontext V 2 1989 Kontext V 1 1989 Kontext IX 2 1993 Kontext IX 1 1993 Kontext IV 4 1988 Kontext IV 3 1988 Kontext IV 2 1988 Kontext IV 1 1988 Kontext III 4 1987 Kontext III 3 1987 Kontext III 2 1987 Kontext III 1 1987 Kontext II 4 1986 Kontext II 3 1986 Kontext II 2 1986 Kontext II 1 1986 Kontext I 1990 Kontext I 4 1985 Kontext I 3 1985 Kontext I 2 1985 Kontext I 1 1985 Kontext 0 0 1984

Obsah jednotlivých čísel zde

Rejstřík autorů Kontext 1985-95 zde