Kontext 1985-1995

(autor – číslo-  ročník-  strana – oddíl)
Adamovovský P.: Tři úvahy 4 1986 44 až 55 diskuse
Andersen T.: Jazyk a předporozumění v reflektujících procesech 1 1993 18 až 26 studijní texty
Anderson T.: Reflexivní tým: dialog a medialog v klinické praxi 2 1991 33 až 45 studijní text
Antonovsky A.: Salutogenetický přístup ke zdraví rodinného systému: příslib a nebezpečí 4 1991 34 až 43 studijní text
Aponte H., Hofmanová L.: Otevřené dveře (dokončení v příštím čísle) 1 1986 4 až 24 studijní text
Aponte H., Hofmanová L.: Otevřené dveře (dokončení) 2 1986 6 až 33 studijní text
Aponte H.J.: Projednávání hodnot v terapii 1 1987 56 až 59 excerpta
Auerswald E.H.: Myšlení o myšlení v rodinné terapii 2 1986 57 až 60 excerpta
Ausloos G.: Krok času: Rigidní nebo chaotické transakce, dva různé způsoby žití času 4 1987 65 až 66 excerpta
Balcar K.: Ericksonská elegie, aneb… 2 1995 24 až 25 původní práce
Balcar K.: Pravdivost, klam a lest v psychoterapii 3 1989 40 až 47 glosy
Balcar K.: Rodinná psychoterapie II 1 1989 6 až 48 původní práce
Balcar K.: Účinky společenského zvratu v českých rodinách 4 1991 12 až 25 původní práce
Barbarič J.: Kazuistika mentální anorexie dle Miltona Ericksona 1 1995 22 až 27 původní práce
Barbarič J.: Milton Erickson a narativní postupy v psychoterapii 1 1995 17 až 21 původní práce
Baštecká B.: Pro koho je manželství- pro děti nebo pro rodiče? 4 1995 15 až 17 původní práce
Baštecká B.: Pro koho je manželství- pro děti nebo pro rodiče? 4 1995 15 až 17 původní práce
Bateson – Metalog: Proč mají věci obrysy? 2 1991 46 až 49 batesoniana
Bateson G.: Forma, hmota a rozdíl 3 1990 11 až 20 batesoniana
Bateson G.: Jak moc toho víš? 1 1990 14 až 19 batesoniana
Bateson G.: Metalog – Co je to instinkt? 1 1991 33 až 51 batesoniana
Bateson G.: Metalog- proč Francouzi? 3 1990 8 až 11 batesoniana
Bateson G.: Metalog -Proč labuť? 4 1991 43 až 46 batesoniana
Bateson G.-: Metalog- Proč vzniká nepořádek? 2 1990 10 až 12 batesoniana
Bateson G.: O hrách a vážných věcech 3 1991 43 až 48 batesoniana
Bateson G.: Vědomý záměr versus příroda 1 1990 19 až 31 batesoniana
Bateson G.: Vliv vdomého záměru na adaptaci člověka 2 1990 12 až 17 batesoniana
Bauer J.: Druhá rodina v terapii 4 1995 12 až 14 původní práce
Bauer J.: Druhá rodina v terapii 4 1995 12 až 14 původní práce
Bauer J.: Rodinné imago: Od mýtů skrze vědu zase k mýtům. 1 1991 51 až 55 glosy
Bém P.: Toxikoman jako záchrance a spasitel rodiny 4 1994 15 až 22 původní práce
Berger M., Jurkovic G.J.: Praktikování rodinné terapie v rozmanitých prostředích. Kniha. Recenze. 2 1987 68 až 70 recenze knihy
Blažek B.: Termodynamika jako paradigma ve vědách o člověku? (1983) 3 1987 51 až 58 diskuse
Blažek B.: Vyprávění v kontextu každodennosti a v kontextu psychoterapie 1 1995 11 až 16 původní práce
Bloomfield I.: Kreativní a destruktivní ohlasy odlišnosti 3 1995 13 až 20 původní práce
Bloomfield I.: Kreativní a destruktivní ohlasy odlišnosti 3 1995 13 až 20 původní práce
Boss P., Greenbeerg J.: Dvojznačnost rodinných hranic: Nová proměnná v teorii rodinného stresu 4 1985 46 až 48 excerpta
Boš P., Adamovský P.: Co to je strategie? 1 1989 71 až 78 glosy
Boš P., Špitz J.: Deset let sekce pro rodinnou terapii 3 1986 39 až 45 původní práce
Boš P.: Dýchat či nedýchat? 1 1992 52 glosy
Boš P.: Freud concisus 4 1994 42 až 43 epilog
Boš P.: Good-bye, Dubí! 1 1995 50 glosy
Boš P.: Natálie a prenatálie 3 1992 59 až 60 poslední stránky
Boš P.: Natálie a prenatálie I 1 1992 54 až 55 poslední stránky
Boš P.: Natálie a prenatálie II 2 1992 59 až 60 poslední stránky
Boš P.: Neuropsychologický podklad komunikačních terapií 1 1985 9 až 18 původní práce
Boš P.: Stierlinův dialektický model separačního procesu v adolescenci 2 1989 69 až 82 Glosy
Boš P.: Systemické koány 1 1991 56 glosy
Boš P.: Triadické myšlení 3 1985 8 až 14 původní práce
Breunlin D.C., Schwartz R.C.: Sekvence: Ke společnému jmenovateli rodinné terapie 3 1987 58 až 59 excerpta
Brock G.W., Sandeerson B.: Sociální výměna v iniciálním rozhovoru 1 1986 52 až 52 excerpta
Břicháček V.: Může teorie dissipativních struktur přispět k praxi rodinné terapie? (1983) 3 1987 39 až 51 původní práce
Capra F.: Bod obratu- Bod obratu- systémový obraz života (I) 2 1993 22 až 28 Capriccia
Capra F.: Bod obratu- základy nového obrazu světa 1 1993 27 až 34 Capriccia
Capra F.: Nová fyzika jako model pro novou medicínu 1 1991 25 až 33 studijní text
Carpenter J., Treacher A.: Problémy a řešení v manželské a rodinné terapii 2 1992 10 až 22 studijní texty
Carpenter J., Treacher A.: Problémy a řešení v manželské a rodinné terapii (II) 3 1992 15 až 25 studijní texty
Carpenter J., Treacher A.: Problémy a řešení v manželské a rodinné terapii (III) 4 1992 21 až 31 studijní texty
Combrinck-Graham L.: Vývojový model pro rodinné systémy 3 1986 51 až 55 excerpta
Connor J.J.: Vzkříšení magické reality: Léčba funkční migrény u dítěte 4 1985 45 až 46 excerpta
Constantine J.A., Fish L.S.,. Piercy F.P.: Systemický postup výcviku pozitivní konotace 1 1986 51 až 51 excerpta
Constantine L.L., Israel J.T.: Rodinná prázdnota: Léčebné a teoretické aspekty synchonního rodinného paradigmatu 2 1987 60 až 61 excerpta
Constantine L.L.: Dysfunkce a selhání v otevřených systémech: II- klinické problémy 2 1985 40 excerpta
Cousins P.C ., Power T.G.: Kvantifikování rodinného procesu: Sporné body analýzy interakčních sekvencí 3 1987 59 až 60 excerpta
Coyne J.C., Segal L.: Krátký strategický interakční přístup k psychoterapii 2 1995 5 až 18 původní práce
Crane D.R., Newfield N., Armstrong D.: Predikce rozvodu v začátcích manželské terapie: strádání (distress) žen a dotazník stavu manželství 1 1986 50 až 51 excerpta
Crane D.R.: Experimentální studie jediného případu v rodiněterapeutickém výzkumu: limity a zřtetele 2 1986 61 až 62 excerpta
Černý K.: Rodinná teraie u neuroticky- dissociálních adolescentů 1 1986 24 až 44 původní práce
Dell P.F.: Na obranu „lineární kauzality“ 4 1987 64 až 65 excerpta
Dell P.F.: Proč jim pořád ještě říkáme paradoxy? 3 1990 26 až 38 studijní text
Dell, P.F.: Jak rozumět Batesonovi a Maturanovi: K biologickému základu sociálních věd 4 1987 23 až 55 studijní text
Dell, P.F.: Proč jim pořád ještě říkáme paradoxy? 3 1987 63 excerpta
Doherty W., J.: Kvanta, kvarky a rodiny: Důsledky kvantové fyziky pro rodinný výzkum 3 1987 64 excerpta
Doherty W.J., Colangelo, N.: Rodinný model FIRO: skromný návrh na organizaci rodinné léčby 2 1985 40 až 42 excerpta
Doherty W.J., Whitehead D’A.: Sociální dynamika kouření cigaret: Rodinně systémová perspektiva 4 1987 62 excerpta
Dvořáček V.: Hyponóza- rozmluva nebo samomluva? 2 1995 19 až 22 původní práce
Elblová M.: Byla to rodinná terapie? 3 1994 39 až 42 studentská práce
Elkaim M.: Od obecných zákonů k singularitám 3 1986 56 až 59 excerpta
Elkaim M.: Systemický přístup k párové terapii. 3 1987 jen 58 excerpta
Falzer P.R.: Kybernetická metafora: Kritické zkoumání ekosystemické epistemologie jako základu rodinné terapie 4 1987 60 excerpta
Fedor-Freybergh P.G.: Prenatální a perinatální psychologie a medicína. Nový přístup k primární prevenci. 2 1992 6 až 10 původní práce
Fisheer L., Kokers R.F., Ransom D.C., Philips S.L., Ruddo P.: Alternativní strategické tvoření „vztahových“ rodinných dat. 3 1986 65 excerpta
Foerster H.von: Ve věci epistemiologií 2 1987 59 až 59 excerpta
Frenck N.: Čas šetřící schéma při řešení problémů dětského chování 4 1986 71 až 72 excerpta
Friedman R.: Jak učinit rodinnou terapii pro terapeuta snazší: prevence vyprahnutí 2 1987 61 až 61 excerpta
Ganley R.M.: Epistemologie, rodinné vzorce a psychosomatika: Případ obezity 4 1987 61 excerpta
Ganley R.M.: Epistemologie, rodinné vzorce a psychosomatika: Případ obezity- úplný překlad 2 1990 22 až 31 studijní text
Giacomo D., Weismark M.: Systemická praxe 4 1987 63 až 64 excerpta
Gjuričová Š., Špitz J.: Adolescenti a jejich rodiny v pracovně rodinných terapeutů 2 1995 37 až 40 kazuistika
Gjuričová Š., Špitz J.: Ohleduplná rodina 3 1992 55 až 58 glosy
Gjuričová Š.: Dánský terapeut Torben Marner byl opět mezi námi 2 1995 46 glosy
Gjuričová Š.: Dánský terapeut Torben Marner byl opět mezi námi 2 1995 46 glosy
Gjuričová Š.: Externalizace v terapii 1 1995 28 až 31 původní práce
Gjuričová Š.: Glosa k Mackově glose 1 1994 29 až 31 glosy
Gjuričová Š.: Jeho domov a její domov 2 1992 54 až 57 glosy
Gjuričová Š.: Jen ne feminismus! 4 1991 51 až 53 glosy
Gjuričová Š.: K tématu feminismu a rodiné terapie 3 1990 38 až 46 glosy
Gjuričová Š.: Systemická práce v rodinách s problematikou násilí 3 1995 37 glosy
Gjuričová Š.: Systemická práce v rodinách s problematikou násilí 3 1995 37 glosy
Goldklank S.: Moje rodina mě nutí to dělat: Vliv původních rodin terapeutů na jejich profesní volbu 3 1987 65 až 66 excerpta
Goolishian H.A., Andersonová H.: Lidské systémy (III) 4 1992 32 až 41 studijní texty
Goolishian H.A., Andersonová H.: Lidské systémy- před které problémy nás stavějí a jak s nimi pracujeme (I) 2 1992 23 až 32 studijní texty
Goolishian H.A., Andersonová H.: Lidské systémy- před které problémy nás stavějí a jak s nimi pracujeme (II) 3 1992 25 až 31 studijní texty
Guntern G.: Stres a mechanizmy jeho zlvádnutí v lidských systémech 1 1992 22 až 25 studijní texty
Haley J.: Jak být manželským terapeutem i když neumíte prakticky nic? 2 1994 25 až 31 studijní texty
Haley J.: Proč by se psychiatrické pracoviště mělo vyhýbat rodinné terapii 2 1994 32 až 40 studijní text
Haley J.: Strategická terapie 3 1994 25 až 30 haleyana
Haley J.: Úvod do ortelové terapie 2 1987 5 až 34 studijní text
Haley J.: Začínající a zkušení rodinní terapeuti 1 1994 19 až 25 studijní texty
Held B.S., Pols E.: Zmatek kolem epistemologie a „epistemologie“ – a co s tím? 2 1987 58 až 59 excerpta
Henrahan G.: Zahajování práce s rodinami hospitalizovaných adolescentů 4 1987 60 až 61 excerpta
Hoffmann L.: Od moci a kontroly k rodinné systémové terapii „druhého řádu“ 1 1987 5 až 35 studijní text
Hořicová I., Kinkor M.: Jaké rodiny chodí do RIAPSu? 3 1994 35 až 38 glosy
Chvála V., Štuplová I., Knop J.: Dětský příznak v rodině 3 1991 13 až 22 původní práce
Chvála V., Trapková L.: Proces terapie v metafoře o interakci receptorových polí 4 1994 23 až 36 původní práce
Chvála V., Trapková L.: Sociální děloha 4 1995 5 až 12 původní práce
Chvála V.: Časová osa- nový pohled na psychosociální souvislosti nemoci 2 1995 26 až 31 původní práce
Chvála V.: Jak si systém vybere příznak? 2 1991 52 z pošty
Chvála V.: Ložnice jako monitor rodinného systému 2 1990 17 až 22 původní práce
Chvála V.: Příběhy nemocných I 3 1991 55 až 61 glosy
Chvála V.: Příběhy nemocných II: Co s „ucpanou mléčnou žlázou“? 4 1991 47 až 50 glosy
Chvála V.: Rodinná terapie po změně 1 1994 6 až 10 ze života sekce
Chvála V.: Zdeněk rieger a Hana Vyhnálková na ostrově RIAPSu 1 1995 51 až 55 rozhovor
Jefferey L., Bogdan M.S.W.: Rodinná organizace jako ekologie myšlenek: alternativa k reifikaci rodinných systémů 3 1985 30 až 38 excerpta
Jones C.W.: Strategické intervence v neléčebném rámci 2 1987 61 až 64 excerpta
Jordan J.R.: Paradox a polarita: Tao rodinné terapie 3 1986 59 až 63 excerpta
Kagan J.: Přirozenost dítěte. Kniha. Recenze. 1 1987 67 až 72 recenze knihy
Kantor D., Neal J.H.: Integrační posuny v teorii a praxi terapie rodinných systémů 2 1986 60 až 61 excerpta
Kazak A.E.: Rodiny s tělesně hendikepovanými dětmi: Sociální ekologie a rodinné systémy 3 1987 64 až 65 excerpta
Klímová H.: Feminismus- co s ním? 1 1990 32 až 47 původní práce
Klímová H.: Rodiny po holocaustu 3 1995 21 až 27 původní práce
Klímová H.: Rodiny po holocaustu 3 1995 21 až 27 původní práce
Knobloch F., Šofrnová M.: Příspěvek k technice rodinné psychoterapie (1954) 3 1991 32 až 43 studijní text
Krch F.: Rodinná problematika psychogenních poruch příjmu potravy 1 1992 11 až 16 původní práce
Krýsl Š.: Soukromé rituály- definice a praxe 1 1994 26 až 28 glosy
Křivohlavý J.: Salutogeneze a rodina 3 1991 10 až 13 původní práce
Kubička J.: Antinomie moci a násilí 4 1995 40 až 45 glosy
Kubička J.: Antinomie moci a násilí 4 1995 40 až 45 glosy
Kučera Z., Kučerová Z.:Principy poradenské péče 1 1990 77 až 83 glosy
Kučera Z.: Mýty rodinných terapeutů 1 1990 48 až 60 původní práce
Kučera Z.: Podpora zdraví a rodina ve východní Evropě 3 1992 6 až 14 původní práce
Kučerová A., Kučera Z.: Petr Boš- 60 let 4 1994 5 až 7 ze života sekce
Langmeier J.: Od studia psychické deprivace ke studiu rodinné interakce: specifický přístup. 3 1987 4 až 19 Z archivu ICFT
Langmeier J.: První chvíle rodiny 4 1985 7 až 14 původní práce
Leveton E.: Adolescentní krize: Rodinné poradenství. Kniha. Recenze. 1 1987 65 až 66 recenze knihy
Lewis K.G.: Sourozenecká terapie u dětí v pěstounské péči 1 1990 67 až 71 studijní texty
Lewis K.G.: Sourozenecká terapie u multiproblémových rodin 1 1990 61 až 66 studijní texty
Lieb H.: Psycho-somatika: Nerozlišitelný celek, instruktivní interakce nebo strukturálně sdružená koevoluce? 2 1993 11 až 21 studijní texty
Madanes C.: Ochrana, paradox a předstírání 2 1985 18 až 39 překlady
Madanes C.: Strategická terapie schizofrenie 2 1989 21 až 43 studijní text                          Madanes C.: Za jednocestným zrcadlem: Pokroky v praxi strategické terapie. Kniha. Recenze. 1 1987 61 až 65 recenze knihy
Matoušek O.: Byt jako zdroj informací o rodině 3 1989 23 až 40 původní práce
Matoušek O.: K historii a současnosti návštěv profesionálů v rodině 3 1989 5 až 23 původní práce
Maturana H.: Biologie řeči: epistemiologie skutečnosti (II) 1 1992 17 až 21 studijní texty
Maturana H.: Biologie řeči: epistemiologie skutečnosti (IV) 3 1992 32 až 38 studijní texty
Maturana H.: Biologie řeči: epistemologie skutečnosti (V) 4 1992 42 až 48 studijní texty
Maturana H: Biologie řeči: epistemologie skutečnosti (III) 2 1992 33 až 39 studijní texty
Mazza J.: Využití symptomu v strategické terapii 4 1985 44 až 45 excerpta
McFarlane W.R.: Systémová rodinná terapie schizofrenie 2 1989 43 až 69 studijní text
Melito R.: Adaptace v rodinných systémech: vývojová perspektiva 2 1986 62 až 62 excerpta
Možný P.: Rodina a schizofrenie 2 1989 4 až 21 původní práce
Mrkvička J.: Dysfunkční manžesltví- eufunkční rodina? 4 1987 55 až 58 diskuse
Němcová M.: Terapie všímáním 3 1994 3 až 7 původní práce
Nerad J.M., Nerdová L.: Rodinná terapie Murraye Bowena 2 1991 12 až 19 původní práce
Neubauer Z.: Biologická kosmologie Gregory Batesona (I) 1 1992 31 až 51 batesoniana
Neubauer Z.: Biologická kosmologie Gregory Batesona (II) 2 1992 40 až 53 batesoniana
Neubauer Z.: Biologická kosmologie Gregory Batesona (III) 3 1992 39 až 54 batesoniana
Neubauer Z.: Biologická kosmologie Gregory Batesona (IV) 4 1992 49 až 56 batesoniana
Neubauer Z.: Místo člověka v kosmu, neboli o antropickém principu 1 1991 19 až 25 původní práce
Neubauer Z.: Úvodem- Bateson známý neznámý 1 1992 25 až 30 batesoniana
Novák T.: „Rodičovská“ odpověď na „pokus o něžnou provokaci“. 1 1991 55 až 56 glosy
O’Brian Ch.: Náš osobní a profesionální život: Jak se naučit pozitivní konotaci a cirkulární dotazování 1 1987 53 až 56 excerpta
Onis L., Tortolani D., Cancrini L.: Systemický výzkum faktorů chronicity při dětském astmatu 3 1987 61 až 62 excerpta
Palazzoli-Selvini, M. et al.: Hypotetizování- cirkularita 1 1985 19 až 32 překlady
Pecháčková S.: Teorie systemické terapie (ukázka) 4 1992 10 až 21 původní práce
Penn P.: Vstřícná vazba: Dotazování na budoucnost, mapy budoucnosti 1 1987 51 až 53 excerpta
Plaňava I.: Poznámky o systémovém přípstupu ve vztahu kporadenské praxi 2 1985 10 až 18 původní práce
Pollner M., Donald-Wikler Mc.L.: Sociální konstrukce reality: případová studie rodiny, která přisuzovala způsobilost těžce retardovanému dítěti 3 1986 66 excerpta
Preiss M.: Války v Bosně z pohledu psychologa 3 1995 28 až 32 původní práce
Preiss M.: Války v Bosně z pohledu psychologa 3 1995 28 až 32 původní práce
Quinn, W.H., Newfield N.A., Protinsky H.O.: Rituály přechodu v rodinách s adolescenty 2 1986 63 excerpta
Rabkin R.: „Babylónská věž“: sociologie těla a mysli (1986) 3 1987 19 až 39 studijní text
Rayner P.: O pokládání správných otázek 3 1987 62 excerpta
Reisse D.: Rodinný kodex 4 1987 6 až 23 Z archivu ICFT
Rieger Z. Ostrov rodiny 3 1991 23 až 30 původní práce
Rieger Z., Vyhnálková H.: Věrné zrcadlo rodiny aneb co nám říká pes, když se půři rodinné terapii dívá z okna 2 1995 41 až 45 kazuistika
Rieger Z.: Glosa druhá: Na pevnině 2 1993 29 až 30 glosy
Rieger Z.: Glosa první: První s čím se setkáváme 1 1993 34 až 35 glosy
Rieger Z.: Holt- hold Rodiči! 2 1991 50 až 51 glosy
Rieger Z.: Je česká rodinná terapie v krizi? 3 1986 46 až 51 diskuse
Rieger Z.: Několik otázek k problematice rodiny z hlediska manželského terapeuta 1 1987 47 až 51 diskuse
Rieger Z.: Pokus o něžnou provokaci 2 1990 31 až glosy
Rieger Z.: Případy vyprazdňujících se psíků 3 1991 62 glosy
Rogers J., Durkin M.: Semistrukturovaná rodinná anamnéza: I.protokol, II. Zhodnocení 4 1986 70 až 71 excerpta
Russel C.S., Atilano R.B., Anderson S.A., Jurich A.P.: intervenční strategie: predikce výsledků rodinné terapie 1 1986 45 až 46 excerpta
Říčan P.: Rodina- kolébka agrese 4 1994 12 až 14 původní práce
Salvini-Palazzoli M.: Příspěvěk k obecnému modelu her v psychotické rodině 2 1991 23 až 32 studijní text
Seltzer W.J.: Léčba mentální anorexie na somatickém oddělení: multisystemický přístup 4 1986 59 až 67 excerpta
Selvini- Plazzoli M.,Boscolo L.,Cecchin G., Prata G.: Rodinné rituály- mocný nástroj v rodinné terapii 1 1993 10 až 18 studijní texty
Shazer S., Molnar A.: Čtyři užitečné intervence při zkrácené rodinné terapii 1 1986 49 až 50 excerpta
Shazer S., Molnar A.: Měnění týmů- měnění rodin 4 1985 42 až 44 excerpta
Shwenk T.L.: Péče o rodinu pro dobro pacienta: rodinně terapeutické zkušenosti pro rodinného lékaře 4 1986 67 až 69 excerpta
Schmidt V.: Úvodní sdělení k pracovní dílně „Drogy v závorce“ Jemnice 1995 1 1995 48 až 49 glosy
Sigafoos A., Reiss D., Rich J., Douglas E.: Pragmatika měření 3 1986 63 až 64 excerpta
Sluzski C.E., Beavin J., Tarnopolsky A., Veerón E.: Diskvalifikující transakce 3 1985 14 až 28 překlady
Sprenkle D.H., Piercy F.P.: Výzkum v rodinné terapii: Několikaúrovňový výcvikový kurz 1 1986 44 až 45 excerpta
Steinglass P., Tyslenk L., Reiss D.: stabilita a instabilita v alkoholickém manželství: Vzájemné vztahy mezi průběhem alkoholizmu, rodinným procesem a výsledkem manželství 1 1987 60 až 61 excerpta
Stierlin H., Weber G., Schmidt G., Simon F.B.: Charakteristiky rodin s většími afektivními poruchami 4 1987 58 až 59 excerpta
Strnad V.: Od rodinné terapie k systemické perspektivě 3 1990 20 až 26 původní práce
Strnad V.: Párový terapeut- agent nebo expert? 1 1990 72 až 76 glosy
Strnad V.: Systemická !pragmatika“- tanec na hranici možného 3 1991 49 až 54 glosy
Strnad V.: Systemický přístup- obnovené přátelství se světem? 3 1989 47 až 58 glosy
Strnad V.: Terapie rozvíjející řešení problému 3 1994 31 až 34 kazuistika
Šalátová H.: Jak jsem šla do školy (Aneb také your time) 4 1995 46 až 47 glosy
Šalátová H.: Jak jsem šla do školy (Aneb také your time) 4 1995 46 až 47 glosy
Šikl J.: Náhradní kolébka násilí 3 1995 33 až 36 kazuistika
Šikl J.: Náhradní kolébka násilí 3 1995 33 až 36 kazuistika
Špitz J.: Anorektický proces v rodině 2 1991 20 až 21 původní práce
Špitz J.: Autosanační rekonstrukce rodinného příběhu 4 1994 8 až 11 původní práce
Špitz J.: Ekosystémové hledisko v psychosomatice dětského věku 4 1986 34 až 44 původní práce
Špitz J.: Projev k 60.narozeninám P.Boše 4 1994 3 až 4 ze života sekce
Špitz J.: Rodina a zdraví dnes 4 1994 37 až 41 původní práce
Špitz J.: Rodina v čase změn: kontext změny a změna kontextu 1 1994 9 až 18 původní práce
Špitz J.: Suicidium a rodina- systémové interakce 2 1987 34 až 49 původní práce
Špitz J.: Terapeutická dekonstrukce rodinného příběhu 1 1995 5 až 10 původní práce
Špitz J.: Úvod do rodinné a systemické orientace 1 1993 5 až 10 původní práce
Špitz J.: Zahájení III.sympozia o rodinné terapii Teplice 1989 a Závěrečné slovo III.sympozia o rodinné terapii 1 1990 5 až 10 projev
Špitz J.:Zahájení IV.sympozia o rodinné terapii 1 1994 6 až 6 ze života sekce
Tolan P.H., Cromwel R.E., Brasswell M.: Rodinná terapie s delinkventy: Kritický přehled literatury 4 1987 66 excerpta
Tomm K.: Externalizace problému a internalizace osobního působení 2 1995 32 až 36 původní práce
Tomm K.: Jak působí otázky III: Zamýšlíte klást lineární, cirkulárnbí, strategické nebo reflexní otázky? 1 1989 48 až 71 studijní text
Tomm K.: Pohled na Milánský systémový přístup: část druhá. Popis sezení, stylu rozhovoru a intervencí 1 1986 46 až 48 excerpta
Tomm, K.: Pohled na Milánský systémový přístup: část první. Přehled vývoje, teorie, praxe. 2 1985 42 až 47 excerpta
Trapková L., Chvála V.: Bulimie 4 1995 20 až 39 kazuistika
Trapková L.: Případ mentální anorexie (kazuistika) 2 1994 12 až 24 původní práce
Trapková L.: Případ s teplotami (Externalizace) 1 1995 32 až 47 kazuistika
Trommel M.J.: Konzultační metoda obracející se k systému terapeut-rodina 4 1985 41 až 42 excerpta
Vančura M., Henková D., Kalina K.: Doplněk 2 1993 10 až 11 původní práce
Vančura M., Kalina K.: Poruchy rodinného bydlení 2 1993 5 až 10 původní práce
Vančura M.: Dýchat! 1 1992 53 glosy
Vančura M.: Holotropismy 2 1992 57 až 58 glosy
Vančura M.: Inrterpersonální aspekty holotropního procesu 3 1994 8 až 14 původní práce
Vančura M.: Rodinná terapie na 2.ericksonském kongresu v Arizoně 2 1986 33 až 56 původní práce
Vančura M.: Starší zpráva o nebezpečných učitelích 2 1993 31 až 32 glosy
Výběr abstrakt pro 3.sympozioum RT 1 1987 36 až 47 programy
Vyhnálek M., Vyhnálková H.: Mapa rodiny, model rodiny 4 1991 26 až 33 původní práce
Vyhnálek M.: Rodina o nás, my o rodině 4 1995 17 až 19 původní práce
Vyhnálek M.: Rodina o nás, my o rodině 4 1995 17 až 19 původní práce
Watzlawick P.: Chceš-li vidět, uč se jednat 3 1995 5 až 12 původní práce
Watzlawick P.: Chceš-li vidět, uč se jednat 3 1995 5 až 12 původní práce
Weakland J.., Fish R.: Případy, které „nedávají smysl“: Krátká strategická terapie v lékařské praxi 4 1986 55 až 59 excerpta
Weber T., McKeever J.E.: Průvodce začátkníka po problémově orientovaném prvním rodinném interwiew 1 1987 59 až 60 excerpta
Weeks G.R.: Podněcování změny prostřednictvím paradoxní terapie. Kniha. Recenze. 2 1987 65 až 68 recenze knihy
Weeks, G.R., Abate L, Paradoxní psychoterapie I.část 3 1986 7 až 38 studijní text
Weeks, G.R., Abate L, Paradoxní psychoterapie II.část 4 1986 6 až 33 studijní text
Wendorf D.J., Wendorf R.J.: Systemický pohled na etiku rodinné terapie 2 1987 54 až 56 excerpta
Wolin S.J., Bennet L.A.: Rodinné rituály 3 1985 38 až 41 excerpta
Wood B.: Blízkost a hierarchie: Ortogonální dimenze rodinné vzájemné propojenosti 2 1987 57 až 58 excerpta
Wyne L.C., McDaniel S.H., Weber T.T.: Rodinná terapie ano či ne? 2 1987 49 až 54 diskuse
Wyne L.C.: Epigeneze vztahových systémů: model chápání rodinného vývoje 4 1985 15 až 40 překlady
Zygmod M.J., Boohrem H.: Etické rozhodování v ropdinné terapii 3 1994 15 až 24 studijní texty