MUDr. V.Chvála
  • lékař specialista sexuologie a psychosomatická medicína (nástavbová atestace), psychoterapeut, rodinný a systemický terapeut, zdravotnický garant
  • Pracoviště: Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci, Jáchymovská 385, Liberec 10, tel.: 485 151 398
  • Vzdělání: LF UK, atestace z gynekologie a porodnictví, sexuologie, vzdělání v rodinné a systemické terapii, funkční specializace v systematické psychoterapii IPVZ, specializace v psychosomatické medicíně IPVZ, nástavbová atestace z psychosomatické medicíny (2016), kurzy v ericksonovské hypnoterapii, kurz práce s tělem dle dr. Schmidta, výcvik supervizorů Julie Hewson, školitel psychosomatiky
  • Organizace: Člen a bývalý předseda výboru Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP, člen společnosti rodinných terapeutů SOFT,  člen ČIS, supervizor rodinné terapie
  • Odborná praxe: Ve zdravotnictví od r. 1978, od r.1989 vedoucí psychoterapeutického pracoviště a sexuologie
  • Lektorská praxe: Člen výcvikového týmu PPI Liberec trvale od r. 1997, nyní LIRTAPS, šest úplných cyklů komplexního výcviku v RT, výuka rodinné terapie a psychosomatiky v kratších programech od r. 1992, přednášky IPVZ
  • Ocenění: Lékař roku 2010, Hromadova cena, Diplom ČLS JEP za přínos k rozvoji psychosomatické medicíny
  • Publikace
  • Kontakt: e-mail: chvala(zav)sktlib.cz