Seminář: Práce s časovou osou (bio-psycho-sociální anamnéza)

MUDr.V.Chvála & PhDr.L.Trapková

Klíčovým okamžikem při práci s pacientem je první setkání. U psychosomatického pacienta to platí dvojnásob. Rozhodující je, jak si s lékařem vzájemně porozumí. To znamená, jak se dokáže lékař nebo jiný terapeut napojit na pacientův životní příběh. A k tomu ideálně slouží časová osa. Je to vlastně jen dobře odebraná bio-psycho-sociální anamnéza. Jak se to dělá? Na to Vám odpovíme během 20 hodin víkendového sebezkušenostního semináře. Seminář není vhodný pro pacienty.

Pro koho je určený? Přednost mají zdravotníci:

  • lékaři
  • kliničtí psychologové
  • další pomáhající profese ve zdravotnictví

Cena pro rok 2024 – 3500 Kč

18.-20.10.2024 – obsazeno

14.-16.2.2025 – obsazeno

28.-30.11.2025

 Doporučená literatura:

Pokud máte zájem o zařazení do tohoto kurzu, obraťte se s dotazem na paní Menclovou (menclova@sktlib.cz)  Bude-li v požadovaném termínu místo, budete po zaplacení poloviny školného na účet institutu zařazen/a.

Klasický editor: Změnit typ nebo styl bloku