Seminář: Práce s časovou osou

MUDr.V.Chvála & PhDr.L.Trapková

Klíčovým okamžikem při práci s pacientem je první setkání. U psychosomatického pacienta to platí dvojnásob. Rozhodující je, jak si s lékařem vzájemně porozumí. To znamená, jak se dokáže lékař nebo jiný terapeut napojit na pacientův životní příběh. A k tomu ideálně slouží časová osa. Je to vlastně jen dobře odebraná bio-psycho-sociální anamnéza. Jak se to dělá? Na to Vám odpovíme během 20 hodin víkendového sebezkušenostního semináře. Seminář není vhodný pro pacienty.

Pro koho je určený? Přednost mají:

  • lékaři
  • kliničtí psychologové
  • další pomáhající profese ve zdravotnictví

Cena pro rok 2024 – 3500 Kč

1.-3.3.2024

18.-20.10.2024 – obsazeno

 


Doporučená literatura:

Pokud máte zájem o zařazení do tohoto kurzu, obraťte se s dotazem na paní Menclovou (tel.485151398)  Bude-li v požadovaném termínu místo, budete po zaplacení poloviny školného na účet institutu zařazen/a.

Upravit stránku

Klasický editor: Změnit typ nebo styl bloku

Časová osa

Seminář: Práce s časovou osou

MUDr.V.Chvála & PhDr.L.Trapková

Klíčovým okamžikem při práci s pacientem je první setkání. U psychosomatického pacienta to platí dvojnásob. Rozhodující je, jak si s lékařem vzájemně porozumí. To znamená, jak se dokáže lékař nebo jiný terapeut napojit na pacientův životní příběh. A k tomu ideálně slouží časová osa. Je to vlastně jen dobře odebraná bio-psycho-sociální anamnéza. Jak se to dělá? Na to Vám odpovíme během 20 hodin víkendového sebezkušenostního semináře. Seminář není vhodný pro pacienty.

Pro koho je určený? Přednost mají:

  • lékaři
  • kliničtí psychologové
  • další pomáhající profese ve zdravotnictví

Cena na rok 2023: Kč 3000,-

Cena pro rok 2024 -Kč 3500,-

Termíny kurzu: 3.-5.2.2023 (obsazeno), 20.-22.10.2023 – změna termínu na 27.-29.10.2023 (obsazeno),

1.-3.3.2024 – obsazeno

18.-20.10.2024 – obsazeno


Doporučená literatura:

Pokud máte zájem o zařazení do tohoto kurzu, obraťte se s dotazem na paní Menclovou (tel.485151398)  Bude-li v požadovaném termínu místo, budete po zaplacení poloviny školného na účet institutu zařazen/a.