Seminář: Práce s časovou osou

MUDr.V.Chvála & PhDr.L.Trapková

Klíčovým okamžikem při práci s pacientem je první setkání. U psychosomatického pacienta to platí dvojnásob. Rozhodující je, jak si s lékařem vzájemně porozumí. To znamená, jak se dokáže lékař nebo jiný terapeut napojit na pacientův životní příběh. A k tomu ideálně slouží časová osa. Je to vlastně jen dobře odebraná bio-psycho-sociální anamnéza. Jak se to dělá? Na to Vám odpovíme během 20 hodin víkendového sebezkušenostního semináře. Seminář není vhodný pro pacienty.

Pro koho je určený? Přednost mají:

  • lékaři
  • kliničtí psychologové
  • další pomáhající profese ve zdravotnictví
  • program časové osy

Cena na rok 2023 – bude stanovena

Termíny kurzu: 3.-5.2.2023 (obsazeno), 20.-22.10.2023 (obsazeno)

Po dobu mimořádných opatření v době koronavirové epidemie v ČR jsme byli nuceni semináře časové osy odložit. Náhradní termíny oznámíme. 


Doporučená literatura:

Pokud máte zájem o zařazení do tohoto kurzu, obraťte se s dotazem na paní Menclovou (tel.485151398)  Bude-li v požadovaném termínu místo, budete po zaplacení poloviny školného na účet institutu zařazen/a.