• Atmosféra našich setkání
  • Atmosféra výcvikových setkání

Obecně prospěšná společnost LIRTAPS se věnuje rozvoji psychosomatické medicíny u nás.  K tomuto cíli směřují některé z aktivit, dostupné z této stránky.

  • PSYCHOSOM Odborný časopis o psychosomatických souvislostech v medicíně a v psychoterapii vydáváme ve spolupráci se Společností pro psychosomatickou medicínu ČLS JEP a pro všechny zájemce o tuto problematiku v České republice
  • SUPERVIZE rodinné terapie, psychoterapie a psychosomatiky, a další péče o absolventy našich výcviků
  • PRO SOUČASNÝ VÝCVIK RODINNÉ TERAPIE JE VYTVOŘEN UZAVŘENÝ WEB ZDE
  • KONTEXT© Zpřístupnili jsme všechna čísla Kontextu, legendárního bulletinu rodinných terapeutů, vydávaných Petrem Bošem