Hlavní stránka

Naše poslání

Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, obecně prospěšná společnost (LIRTAPS,o.p.s.),  je pokračovatelem úspěšné tradice liberecké pobočky Pražského psychoterapeutického institutu (PPI). Věnujeme se podpoře a rozvoji psychosomatické medicíny ve zdravotnictví. Organizujeme výuku, konference, sympozia, publikujeme, podporujeme aktivity, které umožňují šíření bio-psycho-sociálního pojetí zdraví a nemoci v medicíně a ve společnosti.

Nový institut založil doc. MUDr. Jaroslav Skála, jeden z nestorů psychoterapie ve zdravotnictví a dlouholetý předseda Pražského psychoterapeutického institutu. LIRTAPS převzal všechny závazky od liberecké pobočky PPI a jako obecně prospěšná společnost naplňuje své poslání: šířit znalosti rodinné terapie a psychosomatické medicíny u nás. Na tradici, založenou Jaroslavem Skálou, navázal po změně zákona o neziskových organizacích jako další zakladatel našeho institutu doc. MUDr. PhDr. Jan Poněšický, PhD., významný představitel psychosomatické medicíny u nás i v Německu a autor četných odborných publikací.