Naše poslání

Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, obecně prospěšná společnost (LIRTAPS,o.p.s.),  byl založen v listopadu 2005. Institut je pokračovatelem úspěšného působení liberecké pobočky Pražského psychoterapeutického institutu (PPI), která věnovala pozornost rodinné terapii a psychosomatické medicíně. To bylo také podnětem k založení nového institutu v této oblasti. Zakládací listinu podepsal doc. MUDr. Jaroslav Skála, jeden z nestorů psychoterapie ve zdravotnictví a dlouholetý předseda Pražského psychoterapeutického institutu. LIRTAPS převzal všechny závazky od liberecké pobočky PPI a věnuje se především podpoře a rozvoji psychosomatické medicíny ve zdravotnictví.

This slideshow requires JavaScript.

Jako obecně prospěšná společnost naplňuje své poslání: šířit znalosti rodinné terapie a psychosomatické medicíny u nás. Na tradici, založenou Jaroslavem Skálou, navázal po změně zákona o neziskových organizacích jako další zakladatel našeho institutu doc. MUDr. PhDr. Jan Poněšický, PhD., významný představitel psychosomatické medicíny u nás i v Německu a autor četných odborných publikací. Sídlo institutu ve Středisku komplexní terapie psychosomatických poruch umožňuje propojení zdravotnické praxe, výuky i teoretických studií. Toto pracoviště bylo založeno v září 1989. Tým lékařů, psychologů a fyzioterapeutů vytvořil mimořádné podmínky pro ambulantní práci s psychosomatickými pacienty. Práce s časovou osou a především rodinná terapie v pojetí PhDr. L. Trapkové a MUDr. V. Chvály jsou nejžádanějšími semináři našeho institutu. Za celou dobu existence jimi prošly stovky zdravotníků a kolegů z pomáhajících profesí.   Náš institut významně ovlivnil vývoj psychosomatické medicíny v ČR. Díky naší činnosti byla psychosomatika včleněna do postgrarduáního vzdělávání lékařů jako nástavbová atestace v r. 2013. V r. 2014 byla založena Společnost psychosomatické medicíny České lékařské společnosti J.E. Purkyně.

Pro velký zájem o naše semináře byl později založen další institut (LIPPP), který se postupně emancipoval do samostatného tělesa. Oba instituty vedl Mgr.Jan Knop. Od r.2021 se vedení LIRTAPS ujal MUDr.V.Chvála. 

This slideshow requires JavaScript.