KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V RODINNÉ TERAPII PSYCHOSOMATICKÝCH PORUCH

Další běh tohoto vzdělávacího programu bude otevřen pro 40 vybraných účastníků  v listopadu 2022. Program je určen především pro pracovníky ve zdravotnictví, lékaře, klinické psychology, psychoterapeuty, adiktology, lékaře psychosomatiky a další pomáhající profese. Podmínkou je absolvování semináře o časové ose, během kterého probíhá předběžný výběr zájemců. Garantem tohoto plánovaného 7.běhu komplexního vzdělávacího programu bude opět dvojice PhDr.Ludmila Trapková a MUDr.Vladislav Chvála.  Výběr byl ukončen 15.5.2022. 

This slideshow requires JavaScript.

Smlouva o výcviku je k nahédnutí zde Smlouva k VRT vzor.

Léčba chronických pacientů nevědomky somatizujících nejrůznější emoční vlivy je ve všech oborech medicíny svízelná. Jejich situaci neusnadňuje ani technologický rozvoj diagnostických přístrojů ani farmakologický výzkum. Obtíže s těmito pacienty vedou naštěstí také k rozvoji medicínského myšlení. Psychosomatické úvahy jsou spojeny s takovými jmény jako S. Freud, W. Reich, C. G. Jung, G. Adler, F. Alexander a H. F. Dunbarová a s mnoha dalšími. Zatímco psychoanalýza a od ní odvozené směry psychoterapie věnovaly pozornost především psychice individua, hnutí rodinné terapie se od samého začátku zabývá dynamikou symptomů v kontextu rodinného systému pod vlivem oborů, jako je kybernetika, synergetika, sociologie, antropologie, sémiotika, psychologie a dalších. Systemická terapie je oprávněně v centru pozornosti nového zájmu o psychosomatickou problematiku, jak dokládá klasik německé psychosomatiky, Thore von Uexküll v posledním vydání rozsáhlé monografie Psychosomatische Medizine (Uexküll, 2003) a v nedávné době vydání učebnice Základní léčba psychosomatických poruch německých autorů Tress, Krusse a Ott v Portálu. (Tress, Krusse, & Ott, 2004)

Tým Střediska komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci se od poloviny osmdesátých let zabývá léčením psychosomatických poruch. Vznikl zde účinný systém ambulantní léčby v podmínkách našeho zdravotnictví díky kombinaci rodinné terapie, individuální i skupinové psychoterapie s tělovými technikami. Pracoviště staví na tradici rodinné terapie od strukturální přes strategickou k systemické terapii, velkého rozvoje zde doznala především narativní terapie s externalizací Davida Epstona a Michaela Whitea, tak, jak ji sem přenesl Torben Marner, dánský pedopsychiatr. Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch (SKT) existuje v síti smluvních zařízení zdravotních pojišťoven více než třicet let a ošetřuje kolem 800 nových případů ročně. I když v kontextu české medicíny představuje propojení rodinné terapie s psychosomatickým onemocněním ojedinělou výjimku, v kontextu světové medicíny není tento přístup neznámý. Opakovaně jsme náš přístup představili nejen naší, ale také mezinárodní odborné veřejnosti. Více např. zde.

Na půdě tohoto pracoviště jsme připravili už v roce 1997 komplexní čtyřletý výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch, jehož presenční část v rozsahu 580 hodin v r. 2000 úspěšně ukončilo 31 kolegů a kolegyň, v jeho druhém běhu (v letech 2000-2004) dalších 32 kolegů a dalších 37 absolvovalo v letech 2004-2008 třetí běh, čtvrtý proběhl v letech 2009- 20012 s 38 absolventy. Na prezenční část navazuje 100 hodin supervize. Zdravotnickými garanty programu jsou vedoucí lékař týmu Střediska komplexní terapie v Liberci MUDr.Vladislav Chvála, a klinická psycholožka PhDr. L. Trapková. Novými členy týmu jsou psychiatričky MUDr. Petra Pokorná a MUDr. Michaela Novotná. Komplexní vzdělávací program je schválen pro pracovníky ve zdravotnictví komisí České psychoterapeutické společnosti (ČPS), Psychiatrické společnosti (PS ČLS), Asociací klinických psychologů (AKP) a Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví (IPVZ) v souladu s platnou legislativou. Program obsahuje všechny nezbytné složky, teorii, sebezkušenost, praktické dovednosti a předpokládá následnou supervizi s perspektivou získat certifikát rodinného terapeuta SOFT. Po splnění dalších náležitostí (absolvování certifikovaného kurzu ČPS ČLS) umožňuje složit zkoušku z funkční specializace v systematické psychoterapii lékařům i klinickým psychologům.

Autoři výcviku
V Liberci 15.5.2022 

Citované prameny:

  1. Chvála, V. (2 2009). Dvacetiletá zkušenost s léčbou pacientů s psychosomatickou poruchou ve středisku komplexní terapie v Liberci. PSYCHOSOM, stránky 93-103.
  2. Chvála, V., Trapková, L., & Skorunka, D. (5. May 2012). Social Uterus: A Developmental Concept in Family. Contemp Fam Ther, stránky 293–312.
  3. Tress, W., Krusse, J., & Ott, J. (2004). Základní psychosomatická péče. Praha: Portál.
  4. Uexküll, T. v. (2003). Psychosomatische Medizin, 6.vydání. München, Jena: Urban & Fischer.