MUDr. Aleš Fürst

  • lékař, psychiatr, psychoterapeut

    MUDr.Aleš Fürst- psychiatr, psychoterapeut
    MUDr.Aleš Fürst- psychiatr, psychoterapeut
  • Vzdělání: 1. LF UK Praha, obor všeobecné lékařství, promoce 1993, atestace z psychiatrie II.stupně, Základní kurs neverbálních technik (Vodňanská, Lucká, Albrich), Specializovaný kurz neverbálních technik orientovaný na práci s tělem v psychoterapii (Vodňanská, Lucká), výcvik v PBSP (Pesso Boyden System Psychomotor) psychoterapii
  • Praxe: 1993- 95 interní odd. Nemocnice Liberec, 1995- 97 farmaceutický zástupce firmy Eli Lilly, 1997- 01 psychiatrické odd. Nemocnice Liberec, 1997-2001 terapeut v Terapeutickém středisku pro rodinu a mezilidské vztahy OÚSS v Liberci, od r. 2001 člen týmu SKT Liberec a zároveň soukromá praxe psychiatrická a psychoterapeutická v Jablonci nad Nisou