• lékař, psychiatr, psychoterapeut

  MUDr.Aleš Fürst- psychiatr, psychoterapeut
  MUDr.Aleš Fürst- psychiatr, psychoterapeut

Vzdělání: 

 • 1. LF UK Praha, obor všeobecné lékařství (1993)
 • Atestace z psychiatrie I.stupně (1998)
 • Atestace z psychiatrie II.stupně (2002)
 • Způsobilost v oboru psychosomatická medicína (2008)
 • Zvláštní odborná způsobilost v oboru psychosomatika (2016)
 • Základní kurs neverbálních technik (Vodňanská, Lucká, Albrich, 1996-97)
 • Specializovaný kurz orientovaný na práci s tělem v psychoterapii (Vodňanská, Lucká, 1997-98)
 • Výcvik v PBSP psychoterapii (Pesso Boyden System Psychomotor, 1998-2003)
 • Seminář o rozhovoru I-III (Knop, 1998 a 2002)
 • Práce s časovou osou I. (Chvála, Trapková, 2001)
 • Výcvik ČIS v integrované supervizi (Fišerová, Koblic, 2014-2017)
 • Supervizor ČIS (2018)

Praxe:

 • 1993-95 sekundární lékař interního odd. Nemocnice Liberec (z toho rok ZVS)
 • 1995-97 farmaceutický zástupce
 • 1997-2001 sekundární lékař psychiatrického odd. Nemocnice Liberec
 • 1997-2001 terapeut v Terapeutickém středisku pro rodinu a mezilidské vztahy OÚSS v Liberci
 • od r. 2001 člen týmu SKT Liberec
 • od r. 2001 soukromá psychiatrická a psychoterapeutická praxe v Jablonci nad Nisou
 • od r. 2009 lektor Komplexního vzdělávacího programu v rodinné terapii psychosomatických poruch (LIRTAPS)
 • od r. 2013 lektor Komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii ve směru dynamickém s důrazem na celostní – psychosomatický přístup (LIPPP)
 • od r. 2014 poskytuji supervizi 

Členství v odborných společnostech:

 • ČLS JEP – Psychiatrická společnost, Společnost psychosomatické medicíny
 • Česká asociace pro psychoterapii
 • Česká neuropsychofarmakologická společnost
 • Česká asociace PBSP (Pesso- Boyden) psychoterapie (2009-2012 předseda)
 • Český institut pro supervizi

Web soukromé praxe: mudr-ales-furst.webnode.cz