Kurz rodinného poradenství

Náš institu neorganizuje ale podporuje: 

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí

Kurz je akreditován MPSV (č. akreditace A2018/0759-SP) a je doporučen odbornou radou SOFT (Society of Family Therapy) v rámci tzv. malých programů.

Východiska kurzu:

Základním východiskem rodinného poradenství/terapie je předpoklad, že pro změnu rizikového chování jedince je nutná změna kontextu, ve kterém žije. Cílem rodinného poradenství/terapie je nalézt možnost změny v rodinném systému, která by vedla ke změně rizikového chování identifikovaného klienta. Tzn. pokud chceme nabízet účinné intervence vedoucí k řešení problémů klienta, je třeba do nich zahrnout jednak klienta samotného, ale také jeho rodiče, ostatní členy rodiny, rodinný systém. Práce s celou rodinou vyžaduje specifické znalosti a dovednosti, bez kterých nelze garantovat kvalitu služeb. To je jedním z důvodů pro otevření kurzu.

Cíle kurzu:

Základním cílem kurzu rodinného poradenství je rozšířit pohled pracovníků pomáhajících profesí v oblasti poradenských (adiktologických, sociálních a psychologických) služeb na problematiku klienta o kontext rodinného systému a naučit se základním dovednostem při práci s rodinou.

Dílčí cíle:
  • seznámit účastníky kurzu s různými metodami a formami práce s rodinou
  • rozšířit znalosti o rodinném systému a jeho vývojových stupních
  • seznámit s teoretickými východisky a základními principy poradenských intervencí zaměřených na práci s rodinným systémem
  • rozšířit a prohloubit dosavadní dovednosti účastníků kurzu
  • výuku zaměřit na trénink poradenských intervencí a praktických dovedností
Cílová skupina:

Cílovou skupinu Kurzu rodinného poradenství tvoří pracovníci pomáhajících profesí, tj. pracovníci adiktologických služeb, sociálních služeb a psychologických služeb.

Použité metody:

Kurz má dvě základní složky – teoretickou a praktickou.

Teoretická část kursu zahrnuje přednášky zaměřené na historii a jednotlivé přístupy rodinné terapie a poradenství, na teorii vývoje rodiny, teoretická východiska práce s rodinou s různými specifiky (věk identifikovaného klienta, typ symptomatiky atd.).

Praktická část kursu sestává z workshopů zaměřených na nácvik praktických dovedností a tréninku poradenských intervencí.

Kritéria pro vstup do kurzu:

Vzdělání: VŠ nebo VOŠ vzdělání humanitního zaměření nebo kvalifikace sociálního pracovníka dle Zákona 108/2006 Sb.

Podmínkou přijetí jsou minimálně 2 roky praxe v oblasti pomáhajících profesí.

Více v materiálu ke stežení zde: Kurz RP 2020_anotace+přihláška