Náš institu neorganizuje ale podporuje: 

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí

Kurz je akreditován MPSV (č. akreditace A2018/0759-SP) a je doporučen odbornou radou SOFT (Society of Family Therapy) v rámci tzv. malých programů.

Aktuálně probíhající běh kursu (13. běh) bude dokončen ve druhé polovině roku 2021 – jakmile to umožní epidemiologická situace a opatření vlády.

Další běh kursu (14. běh) bude zahájen 17.9.2021, aktuálně přijímáme přihlášky, více informací naleznete zde.

 

Východiska kurzu:

Základním východiskem rodinného poradenství/terapie je předpoklad, že pro změnu rizikového chování jedince je nutná změna kontextu, ve kterém žije. Cílem rodinného poradenství/terapie je nalézt možnost změny v rodinném systému, která by vedla ke změně rizikového chování identifikovaného klienta. Tzn. pokud chceme nabízet účinné intervence vedoucí k řešení problémů klienta, je třeba do nich zahrnout jednak klienta samotného, ale také jeho rodiče, ostatní členy rodiny, rodinný systém. Práce s celou rodinou vyžaduje specifické znalosti a dovednosti, bez kterých nelze garantovat kvalitu služeb. To je jedním z důvodů pro otevření kurzu.

Cíle kurzu:

Základním cílem kurzu rodinného poradenství je rozšířit pohled pracovníků pomáhajících profesí v oblasti poradenských (adiktologických, sociálních a psychologických) služeb na problematiku klienta o kontext rodinného systému a naučit se základním dovednostem při práci s rodinou.

Aktuální informace: Kurz RP 2021_22_anotace+přihláška