J.Knop
J.Knop

Psychoterapeut, klinický psycholog, rodinný terapeut, gestalt terapeut; individuální, skupinová, rodinná terapie a terapie partnerského vztahu, supervizor pro rodinnou terapii a Gestalt terapii.

Vzdělání: FF UK – jednooborová psychologie, atestace z klinické psychologie a funkční specializace systematické psychoterapie IPVZ; postgraduální studium pro pracovníky MPP, absolvent výcviku ve skupinové terapii SUR, absolvent výcviku v Gestalt terapii a psychosyntéze, výcvik v supervizi v GT přístupu. Dále vzdělání v rodinné a systemické terapii a specializační postgraduální studium DILMART. Člen Společnosti rodinných terapeutů (SOFT), člen EAGT (Evropská Asociace Gestalt Terapie), AKP a PS ČLS JEP, lektor v psychoterapeutických výcvicích: výcviky v rodinné terapii, komplexní vzdělávací program v psychoterapii, dvouletý výcvik pro pomáhající profese, kurz v supervizi pro kazatele ČCE, spolutrenér ve výcviku Gestalt terapie.

Praxe: V letech 1980 až 2000 v manželském a rodinném poradenství, od r. 1990 ve zdravotnictví, člen týmu SKT od r.1989