Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, o.p.s.

Jáchymovská 385, Liberec X-Františkov, PSČ 46010

Zápis ze zasedání správní a dozorčí rady o.p.s. ze dne 11.11. 2020

Přítomni:

Členové správní rady: Mgr. Věra Vohlídalová – předsedkyně správní rady

                                    Bc. Halina Doležalová – členka

                                    Markéta Finkousová – členka

Členové dozorčí rady: MUDr. Iva Švarcová – předsedkyně dozorčí rady

                                    MUDr. Kateřina Fürstová –členka

                                    Mgr. Ilona Kopecká – členka

Ředitel společnosti – Mgr. Jan Knop

Zapisovatel: Radka Menclová

Vzhledem k pandemické situaci a omezením nařízené vládou ČR navrhl ředitel společnosti členům správní a dozorčí rady uskutečnit „zasedání“ elektronickou formou.

Všichni členové správní a dozorčí rady souhlasili a tak elektronické zasedání proběhlo začátkem měsíce listopadu 2020.

Mgr. Knop požádal všechny členy o vyjádření se k plánu akcí a činností r. 2021 a k rozpočtu r. 2021. Nikdo neměl připomínek a tak všichni členové správní rady jednomyslně schválili plán akcí a činností r. 2021 a rozpočet r. 2021.

Dále Mgr. Knop požádal správní radu o uvolnění z funkce ředitele a to k 31.12.2020. Správní rada souhlasí a k 31.12.2020 odvolává z funkce ředitele Mgr. Jan Knopa.

Správní rada jmenuje pak nového ředitele o.p.s. MUDr. Vladislava Chválu s účinností od 1.1.2021. MUDr. Chvála s funkcí ředitele souhlasí.

Správní rada pověřuje dozorčí radu provedením kontroly vedení účetní agendy za rok 2020 před podáním daňového přiznání za rok 2020. Z kontroly bude proveden zápis, který bude DR i SR předložen. Posléze bude projednán na zasedání dozorčí i správní rady na jaře 2021. Za kontrolu zodpovídá MUDr. I. Švarcová – předsedkyně dozorčí rady.

Závěrem Mgr. Knop poděkoval všem členům správní a dozorčí rady za spolupráci, obětavost, čas a energii, kterou Institutu daly.

Další setkání správní a dozorčí rady pak proběhne na jaře r. 2021.