Tato interaktivní mapa má sloužit především účastníkům všech běhů našeho výcviku v rodinné terapii psychosomatických poruch od r.1997, ale může posloužit také veřejnosti, která se stále častěji obrací na psychosomaticky vzdělané odborníky, lékaře a psychology. V této první verzi mapa zahrnuje 182 absolventů pěti běhů výcviku, poslední, dosud běžící výcvik zatím není zahrnut. Mapa má své vady, například neuznává českou diakritiku, proto některá jména nejsou dost přesná (například Čtrnáctá zde vypadá jako Ctrnacta). Mohla by být plně funkční, kdyby zde byly uvedeny kontakty, které by umožňovaly se obracet přímo na uvedené osoby v místě, kde působí. K tomu musíme ještě vyžádat souhlas s uvedením kontaktu, zatím jsou zde jen jako příklad uvedeny kontakty několika kolegů, u kterých souhlas předpokládáme, ale samozřejmě ho můžeme odstranit, pokud si to nebudou přát. Každý, kdo prošel našim výcvikem, nemusí být k dispozici veřejnosti jako rodinný terapeut pro psychosomatické poruchy. Někteří využili výcvik pro vlastní osobní zrání, a už se k práci s rodinami nevrátí, jiní se ztratili v proudu mateřských povinností, a jiní se znovu k práci vrací. Vítáme je a doufáme, že se znovu zapojí do sítě pracovišť, na která se mohou rodiny s nemocným členem obrátit o odbornou pomoc.

MUDr. V.Chvála, PhDr. L.Trapková za výcvikový tým

[map-contact map=“true“ addressbook=“true“ width=“500px“ height=“500px“]