Supervize rodinné terapie v Praze

Datum / čas
Date(s) - 16/04/2019
13:30 - 18:30


Supervize psychoterapeutické práce je určena pro absolventy výcviku v rodinné terapii.

Pravidla supervize rodinné terapie v LIRTAPS:

Podle okolností jde o supervizi individuální, přímou, v malé skupině nebo v balintovské skupině. Zatímco individuální a přímou supervizi je třeba  osobně domluvit, pro práci v malých skupinách a v balintovské skupině platí tato pravidla.

  • Zájemci o supervizi se hlásí na vypsané termíny buď u sekretářky SKT na tel. +420 485 151 398, nebo na interaktivní www stránce (www.lirtaps.cz)
  • Maximální počet účastníků v malé skupině je 5-10 osob, v balintovské skupině 15 osob
  • Cena supervize je 180 Kč / 1 hodinu. Cena za balintovskou skupinu je 200Kč na jednoho účastníka za jedno setkání.
  • Supervidovaný potvrdí svou avizovanou účast na malé skupině tím, že zaplatí platbu předen na účet institutu, kterážto v případě jeho neúčasti propadá. Účastníci balintovských skupin složí na prvním setkání zálohu na 5 setkání. Při případné neúčasti se platba nevrací.
  • Supervize probíhá na základě podepsané smlouvy mezi institutem a supervidovaným a počet hodin je potvrzen do indexu supervize.
  • Na závěr povinného počtu hodin (min.100) bude o proběhlé supervizi vydáno potvrzení obsahující celkový počet hodin a  hodnocení supervizorem.

Přihlášeni: Nenadálová Michaela, Hirnerová Barbora, Hrušková Zuzana, Hradilová Michaela, Ďurech Oldřich, Zajíc Martin