Práce s časovou osou

Datum / čas
Date(s) - 08/03/2019 - 10/03/2019
15:00


Seminář Práce s časovou osou je našim nejstarším a nejstabilnějším výukovým programem.

lektoři:  MUDr.V.Chvála & PhDr.L.Trapková

Klíčovým okamžikem při práci s pacientem je první setkání. U psychosomatického pacienta to platí dvojnásob. Rozhodující je, jak si s lékařem vzájemně porozumí. To znamená, jak se dokáže lékař nebo jiný terapeut napojit na pacientův životní příběh. A k tomu ideálně slouží časová osa. Je to vlastně jen dobře odebraná bio-psycho-sociální anamnéza. Jak se to dělá? Na to Vám odpovíme během 20 hodin víkendového sebezkušenostního semináře. Seminář není vhodný pro pacienty.

Pro koho je seminář určený?

Přednost mají:

  • lékaři
  • kliničtí psychologové
  • další pomáhající profese ve zdravotnictví

Cena na rok 2019: 3000,-Kč

Přihlaste se osobně na tel. +420 485 151 398 u paní Menclové

Seznam přihlášených – již obsazeno:

Brouns Kamila
Cmarová Mária
Garbová Petra
Hauserová Gabriela
Herman Marek
Hulešová Eva
Kábelová Kateřina
Kalousová Marta
Karásková Anna
Kavanová Renata
Komárková Dagmar
Kozlová Simona
Matějková Astrid
Müllerová Tereza
Potůček Tomáš
Reitmayerová Alena
Roušal Jan
Skokanová Michaela
Štefánková
Vendégová Ivona